A www.mnb.hu honlap jogi nyilatkozata

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga az MNB-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

Az MNB weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MNB felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt az MNB kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az MNB nem vállal felelősséget.

Az MNB fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

3. A weboldal használata

Az MNB nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4. A regisztrációhoz kötött weboldal használata

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez az MNB által szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez. Az extra tartalmak elérése az MNB által egyedileg engedélyezett jogosultsági szintek által biztosított.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése az MNB engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. Az MNB nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről az MNB-t haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni. Az MNB naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.

5. Kapcsolódó honlapok

Az MNB weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MNB befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz az MNB weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MNB valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az MNB nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az MNB weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az MNB továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MNB haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

7. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az MNB fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.