A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatósága kapcsán Magyarország végleges nemzeti jegyzéke[1]

Ssz.

Megnevezés

Fogalommeghatározás

1.

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.

2.

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat interneten vagy mobil eszközön (például mobiltelefonon) keresztül veszi igénybe.

3.

SMS-szolgáltatás

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának egyenlegéről történő tájékoztatása (például átutalás vagy készpénzfelvétel után) SMS üzenet segítségével történik meg.

4.

Telefonos banki szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi igénybe.

5.

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan kért számlakivonatok, vagy egyéb igazolások (például egy bizonyos összeg számlán történő meglétét igazoló „fedezetigazolás”) rendelkezésre bocsátása.

6.

Limitmódosítás

A fizetések összegére vagy darabszámára vonatkozó korlátozások módosítása.

7.

Betétikártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.

8.

Hitelkártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.

9.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki belföldön.

10.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki külföldön.

11.

Átutalás

belföldön forintban

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön forintban.

12.

Átutalás

euróban (SEPA)

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön euróban.

13.

Átutalás

egyéb devizában

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön, forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

14.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

15.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.

16.

Készpénzfelvétel

belföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, belföldön.

17.

Készpénzfelvétel

külföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, külföldön.

18.

Készpénzbefizetés belföldön

Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára belföldön.

19.

Deviza jóváírás

Az ügyfél számlájának javára deviza összeg érkezik.

20.

Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

  

[1] A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (PAD) 3. cikk (5) bekezdése alapján.