Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.

Az MNB NHP Hajrá! hitelét igényelje a bankok és takarékszövetkezetek fiókjaiban!

Bankot választok
EN

Az MNB NHP Hajrá! hitelét igényelje a bankok és takarékszövetkezetek fiókjaiban!

Bankot választok
EN

NHP Hajrá!

nyomtatás
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Növekedési Hitelprogram Hajrá! konstrukció 2021. szeptember 30-án lezárult, így annak keretében már nincs lehetőség hitel igénylésére.

Kamat:

2,5%
maximum

Felvehető összeg:

1-20000
millió forint

Futamidő:

3 vagy 20 év
maximum

A bankok kínálata között eltérések lehetnek, ismerje meg több bank hitelajánlatát,
hogy minél gyorsabban, minél alacsonyabb kamat és minél kedvezőbb feltételek mellett jusson hitelhez!
Döntsön amellett, amelyikre az Ön vállalkozásának most szüksége van! 

 

HOGYAN MŰKÖDIK?

MIRE VEHETŐ FEL?

A vállalkozás üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan

Új és használt tárgyi
eszköz beszerzésére

Korszerűsítésre
fejlesztésre

Munkabér
finanszírozására

Hitel
kiváltására

Forgóeszköz
finanszírozásra

Cégvásárlás
finanszírozására

Találja ki mire
van szüksége!

A részletes terméktájékoztató innen tölthető le.

 

NEKIK MÁR SIKERÜLT

"Jelenleg az Amerikai piacra sikerült betennünk a lábunkat."

Budaházy Péter - Helia-D Kft.

"Pontosan kétszer annyi munkát tudtunk elvállalni, mint az azt megelőző években."

Kucsera Zoltán - K-láng Kft.

"Komoly előnyre tettünk szert, versenytársakkal szemben."

Czagány Attila - Czagiker Kft.

Kattintson még több sikertörténetért

"3000 négyzetméteresre bővítettük a páciensek rendelkezésére álló teret."

Dr. Illanitz Elemér - Dr. Rose

"Sikerült új gyógyszerjelőlteket azonosítanunk az alzheimer kor ellen."

Dr. Letoha Tamás - Pharmacoidea Kft.

"Jelentősen javult a munkakörülményünk, lecsökkent a várakozási idő."

Rácz László - Szelence Kamionmosó Kft.

"15-20 fővel tudjuk növelni az alkalmazottaink létszámát."

Derczó István - Weinberg93 Kft.

KÉRDÉSEK / VÁLASZOK

Jelen tájékoztatás nem ad teljes körű leírást a program feltételeiről. Az NHP Hajrá részletes terméktájékoztatója a Magyar Nemzeti Bank honlapján érhető el. Emellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hitelintézetek a terméktájékoztató feltételein túl további követelményeket is támaszthatnak a hitel vonatkozásában, így minden esetben érdeklődjön a bankok (lízingcégek) honlapján, ügyfélszolgálatán az Ön számára elérhető lehetőségeket illetően. 

1. Kik vehetnek fel hitelt a programban?

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény fogalmai az irányadóak. A program keretében hitelt kizárólag a törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k igényelhetnek. Folyósítást követően azonban a hitel futamideje alatt a vállalat kinőheti a KKV státuszát.

2. Milyen célra lehet felvenni NHP Hajrá kölcsönt?

 

Az NHP Hajrá keretében lehetőség van beruházások finanszírozására (pénzügyi lízing formájában is), forgóeszköz-finanszírozásra, valamint lehetőség van (az 5. pontban részletezett) támogatások előfinanszírozására, és korábban nem az NHP keretében felvett hitelek kiváltására is.

3. Milyen célra igényelhető beruházási hitel a program keretében?

 

Beruházási hitel a program keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint meghatározott immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére igényelhető. Tartós részesedés megszerzésére a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozások, valamint nyilvánosan működő részvénytársaságban (nyrt.) a legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányad megszerzése esetén folyósítható beruházási hitel. A hitel adósa által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül, továbbá a 9. pont szerinti beszerzés sem.

A beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia, így az – a 7. pontban meghatározott esetek kivételével – bérbe nem adható. Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás volt. 

Üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a KKV szálloda, panzió, kemping, üdülőház illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi, vagy fogja végezni ebben az ingatlanban. Lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére a 9. pontban meghatározott esetek kivételével nem folyósítható beruházási hitel.

4. Mekkora összegben és milyen célra igényelhető forgóeszközhitel a program keretében?

 

A program keretében egy meghatározott összeg (limit) erejéig van lehetőség forgóeszközhitel felvételére, amelynek mértékét a vállalkozás készletállományának, a nem vagy legfeljebb 30 napja lejárt vevőköveteléseinek, valamint az 1 éves személyi jellegű ráfordításainak együttes összege határozza meg. Az NHP Hajrában a forgóeszköz hitel összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a vállalkozás valamennyi hitelintézetnél NHP Hajrában fennálló forgóeszközhiteleinek összegét is.

Például: ha a hitelt felvevő KKV limitje 100 egységben kerül meghatározásra, és már rendelkezik 30 egység NHP Hajrá forgóeszköz-hitellel, akkor a konstrukció keretében még felvehet 70 egység új hitelt a meglévő NHP Hajrá forgóeszköz-hitelének megtartása mellett, vagy igényelhet 100 egység új hitelt, ha abból 30 egységet a fennálló NHP Hajrá forgóeszköz-hitelének kiváltására használ fel.

A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a KKV a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül) használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is. A hitel törlesztésre kerülő része(i) újra igénybe vehetők a hitel teljes futamideje alatt.

A hitelintézet a KKV limit összegét első alkalommal a hitelfelvételkor határozza meg, amelyet évente felülvizsgál. A limit megállapításakor, illetve az éves felülvizsgálat során a KKV éves beszámolójában/adóbevallásában szereplő adatokat, ezek hiányában ugyanezen időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat adatait. Induló (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező) vállalkozások is finanszírozhatók a program keretén belül, ebben az esetben az üzleti terv adatait veszi figyelembe a hitelintézet a limit megállapításakor.

5. Milyen esetekben igényelhető támogatás előfinanszírozására hitel a program keretében?

 

A hazai központi költségvetési forrásból, valamint az Európai Uniós forrásokból, Európai Uniós támogatási programok kertében elérhető vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására igényelhető NHP-s forrás. A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására nyújtható hitel, amelyet a KKV már elnyert vagy olyan normatív támogatás előfinanszírozására, amelyre a KKV jogosult, amennyiben a támogatás még nem került kifizetésre.

Évente igényelhető, azaz nem beruházáshoz kapcsolódó (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása céljából nyújtott hitelek esetében lehetőség van arra, hogy a támogatás befolyásakor történő visszafizetést követően, azonos célú felhasználásra a szerződés futamideje alatt a hitel összege ismételten lehívásra kerüljön.

6. Milyen hitelek kiváltására van lehetőség a program keretein belül?

 

A program keretében olyan (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött), legkésőbb 2020. március 31. napjáig megkötött, forint vagy deviza alapú beruházási hitel vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség, amely összhangban van a program vonatkozó feltételeivel. Forgóeszközhitel igénylés esetén a KKV a már fennálló forgóeszközhiteleinek kiváltására is felhasználhatja az NHP-s hitelt, de így is csak a 4. pontban említett, a vállalkozás részére megállapított limit erejéig vehet fel az NHP keretében forgóeszközhitelt.

7. Milyen esetben adható bérbe a finanszírozott eszköz?

 

a) Amennyiben a KKV tevékenységei közt a szerződéskötés időpontjában szerepel a bérbeadásnak megfelelő TEÁOR kódú tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adja bérbe azt az eszközt (ideértve a lakóingatlan-bérbeadás esetét is), amelyet a beruházási hitelből megvásárol (épít, átalakít stb.).

b) Cégcsoporton belüli bérbeadásra vagy üzemeltetésre abban az esetben van lehetőség, ha a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető kizárólag az a. pontban foglalt tevékenysége keretében adja tovább harmadik (csoporton kívüli) félnek a vásárolt ingatlan használatának jogát. A csoporton belüli bérbeadás azonban nem engedélyezett, ha a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel.

8. Mely esetben igényelhető beruházási hitel lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére?

 

a) Ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan és kizárólagosan üzleti célúra változik és ennek ténye az ingatlannyilvántartásban legalább széljegyként is bejegyzésre kerül. Ebben az esetben a finanszírozás az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, továbbá bővítésére, felújítására, illetve átalakítására is felhasználható. Amennyiben azonban az átminősítést az illetékes földhivatal bármely okból mégsem jegyzi be, illetve a hitel futamideje alatt újra lakáscélú felhasználás valósulna meg az ingatlanban, úgy az NHP-s refinanszírozási forrás – jogosulatlan felhasználás miatt – azonnali hatállyal visszafizetendővé válik, ugyanakkor a hitelintézetnek a KKV-val kötött szerződést nem kell felmondania, az a program keretein kívül fenntartható, illetve módosítható, ez azonban valószínűleg a kamat és díjak megemelésével jár együtt.

b) Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy ilyen új építésű ingatlan megvásárlására, amennyiben a KKV a beruházás megvalósításától kezdődően a szerződés futamidejének végéig kizárólag magánszemélyek saját részére (azaz a bérbevevő magánszemély a bérelt lakást harmadik félnek sem használatra, sem hasznosításra nem adhatja tovább) történő, hosszú távú (legalább 30 napra történő) bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen az ingatlant. További feltétel, hogy a hitelfelvevő vállalkozás tevékenységi körei között szerepeljen a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó tevékenység.

9. Mely szereplőktől vett eszközök nem finanszírozhatók a programban?

 

A program keretében nem finanszírozhatók a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátott részvények tulajdonlását), illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.

10. Meddig lehet igényelni NHP Hajrá kölcsönt?

 

A programban a 3 000 milliárd forint keretösszeg kimerüléséig köthetők szerződések. Az igénybevételre vonatkozó időbeli korlát egyelőre nem került meghatározásra.

11. Milyen összegű hitelek igénylésére van lehetőség?

 

A program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint. A felső összeghatár az egy KKV által – partnervállalkozásaival és kapcsolt vállalkozásaival együtt – a programban részt vevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól mindösszesen kapható maximális hitelösszeget jelenti.

12. Mekkora lehet a hitelfelvevő által fizetendő maximális kamat?

 

A program keretében a KKV által fizetendő éves költség nem lehet magasabb 2,5 százaléknál, ami az ügyleti kamatláb mellett az egyéb díjjellegű elemeket is tartalmazza. Ugyanakkor a hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.) a hitelintézet a KKV-ra terhelheti.

13. Milyen futamidő mellett igényelhető finanszírozás?

 

A program keretében lefeljebb 20 éves futamidejű beruházási hitelek folyósítására van lehetőség. A forgóeszközhitel futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet. Támogatás előfinanszírozása esetén a futamidő szintén 3 év lehet, ugyanakkor az NHP Hajrá keretében erre a célra felvett kölcsönt a támogatás folyósításakor egy összegben (a támogatás több részletben történő folyósítása esetén a folyósított rész összegéig) kell visszafizetni. Hitelkiváltás esetén a refinanszírozási kölcsön futamideje legfeljebb 20 év lehet, amit a kiváltásra kerülő hitel felvételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától kell számítani.

Például: ha a hitelt felvevő KKV a 2015-ben nem NHP keretében felvett beruházási hitelét 2020-ban az NHP Hajrában szeretné kiváltani, akkor az új hitel lejárata legkésőbb 2035-ben esedékes.

14. Kell-e igazolni a hitel felhasználását?

 

A program keretében hitel folyósítása hitelcél igazolása mellett történhet. A hitelcélnak megfelelő felhasználást tehát a KKV-nak dokumentumokkal kell igazolnia, a folyósító hitelintézetnek, illetve pénzügyi vállalkozásnak pedig ezt ellenőriznie kell. Forgóeszközhitel esetén a pénzügyi intézménynek nem kell ellenőriznie a hitel felhasználását, csak a limitnek való megfelelést.

15. Fogja az MNB ellenőrizni az NHP Hajrá keretében folyósított kölcsönöket a hitel futamideje alatt?

 

Az MNB jogosult a program keretében folyósított hitel MNB által előírt feltételeknek való megfelelését ellenőrizni. Ennek érdekében bármikor betekinthet az adott KKV-val kötött hitel-, illetve lízingszerződésbe, és egyéb, a hitelfelhasználásra vonatkozó dokumentumokba, valamint közvetlenül a KKV-tól is kérhet tájékoztatást.

16. Kell-e önerő?

 

Az MNB nem határoz meg követendő előírást a hitelintézetek számára az önerő tekintetében, azt a kölcsönt folyósító hitelintézet üzletpolitikája és kockázatvállalási hajlandósága függvényében, egyedileg határozza meg.

17. Milyen biztosítékokat követelhet meg a bank?

 

Az MNB nem írja elő, hogy milyen biztosíték mellett történjék a KKV-k hitelezése. A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások a tevékenységükre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és üzletpolitikájuknak megfelelően követelnek meg biztosítékot.

18. Honnantól számítandó a kéthetes hitelbírálati idő?

 

A kéthetes (10 munkanap) hitelbírálati időszak onnantól indul, hogy a hitelintézet számára rendelkezésére áll minden, a döntéshez szükséges információ, dokumentum.

19. Lehet több részletben kérni a hitel folyósítását, legkésőbb meddig kell lehívni a hitelösszeget?

 

Az NHP Hajrá keretében a rendelkezésre tartási időszak alatt minden hitelcél esetén van lehetőség több részletben történő folyósításra.

A hitelszerződés megkötésének napjától 3 évig van lehetőség lehívni a hitelösszeget (rendelkezésre tartási időszak), ugyanakkor az első lehívásnak a szerződés megkötésének napjától számított 1,5 éven belül meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra 1,5 éven belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik az adott hitelszerződés vonatkozásában, vagyis a KKV már nem jogosult a finanszírozásra. 

20. Hogyan kell a törlesztést ütemezni?

 

A program keretében nyújtott hitelek esetén (támogatás előfinanszírozás kivételével) az MNB nem határozza meg, hogy mikor kell a KKV-nak a hitel törlesztését megkezdeni, valamint a törlesztési ütemezésre vonatkozóan sem támaszt követelményeket, azokat a kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény üzletpolitikája és kockázatvállalási hajlandósága függvényében, egyedileg határozza meg.

21. Van-e lehetőség korábban saját forrásból megfinanszírozott számlák utófinanszírozására a program keretében?

 

A program keretein belül a korábban saját forrásból megfinanszírozott számlák utófinanszírozására a KKV részére történő egyes folyósítások előtt legfeljebb 120 nappal saját forrásból kifizetett számlák esetében van lehetőség.

22. Mi történik, ha késedelembe esik vagy átstrukturálására kerül a hitel?

 

Amennyiben a KKV a hiteltörlesztés esetén 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a hitelintézetnek az ahhoz kapcsolódó refinanszírozási hitelét haladéktalanul vissza kell fizetnie az MNB részére. A hitelintézetnek ugyanakkor a KKV-val kötött szerződést nem kell felmondani ezekben az esetekben, az a program keretein kívül fenntartható, illetve módosítható, ez azonban valószínűleg az ügyleti kamat megemelésével jár együtt. A KKV-val kötött szerződés átstrukturálása megengedett, az nem jár a kapcsolódó refinanszírozási kölcsön visszafizetésével. 

 

 

 

* Becslés. Az MNB havonta közleményt ad ki az NHP Hajrá konstrukció keretében nyújtott hitelekről.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem